Planlegger du å levere hageavfall til Vestby Gjenvinningsstasjon? Vær oppmerksom på endringer i mottaket, som er iverksatt for å ivareta sikkerheten for alle.  

Hageavfall kunne tidligere leveres direkte på bakken i et trangt område med mye aktivitet på Vestby Gjenvinningsstasjon. Dette medførte en rekke og jevnlige nestenuhell, som kunne ha medført alvorlige personskader. 

Av hensyn til sikkerheten gjør vi endringer i mottaket av hageavfall på Vestby Gjenvinningsstasjon. Vi beklager at dette vil oppleves som mer tungtvindt for deg som kunde. Allikevel er det viktigere for oss at det ikke oppstår farlige situasjoner med risiko for personskader. 

Må levere hageavfall i container

Mottaket av hageavfallet er flyttet til et område som gir en tryggere hverdag for både besøkende og våre medarbeidere.

På Vestby Gjenvinningsstasjon må hageavfallet nå løftes over en sikkerhetskant og leveres direkte i en container. Det er ikke lenger mulig å levere hageavfallet direkte på bakken.

Har du større mengder eller hageavfall som er vanskelig å løfte, vil det være enklere å levere dette ved Solgård Avfallsplass i Moss. Her kan hageavfallet fortsatt skyves til bakken direkte fra hengeren.

Lastebiler og traktorer må levere i Moss

Lastebiler og traktor med henger kan ikke lenger levere hageavfall til Vestby Gjenvinningsstasjon og må kjøre dette til Solgård Avfallsplass i Moss.

Hageavfall kan leveres gratis

Vi minner om at du må bruke gjennomsiktige sekker på våre gjenvinningsstasjoner og sekker med hageavfall må tømmes. Som tidligere tar vi ikke i mot røtter og stubber på over 15 cm i diameter. Dette må fortsatt leveres til Solgård Avfallsplass i Moss.

Det er gratis å levere hageavfall for privat husholdninger til våre gjenvinningstasjoner.

Sist oppdatert 18. mars 2024, kl 08:58

Opprettet 15. mars 2024, kl 18:21« Tilbake