Innbyggerne må forberede seg på forsinkelser og at bare restavfallet blir hentet de nærmeste dagene i Mosseregionen. MOVAR ber også innbyggerne om å rydde snø for å sikre adkomsten til beholderen for renovatørene. Beholdere som ikke er enkelt tilgjengelige, vil ikke nødvendigvis bli tømt.


De store snømengdene i forrige uke skapte forsinkelser og et etterslep på tømmerutene for avfallet i Mosseregionen. Denne helgen skulle MOVAR IKS hente inn igjen dette etterslepet, men lørdag morgen ble det klart at store deler av bilparken er ute av drift. Årsaken er problemer med forsyning og fylling av biogass. Dette medfører ytterligere kapasitetsutfordringer for MOVAR. 

 

Henter kun restavfall de neste dagene

Renovatørene må derfor kun prioritere å hente restavfall de nærmeste dagene.

 

Ber innbyggerne sikre enkel adkomst for tømming

Renovatørene våre har den siste uken lett etter, spadd frem, løftet og dratt tunge avfallsbeholdere over brøytekanter og gjennom store mengder snø. Med vesentlig færre disponible renovasjonbiler, må renovatørene prioritere å tømme de beholderne som er enkelt tilgjengelig.

Det er innbyggeren som har ansvaret for å sikre enkel adkomst for tømming av avfallsbeholderne. Avfallshenting vil bli prioritert der:

  • Veien er brøytet og kjørbar
  • Beholderen står synlig og maks 8 meter fra kjørbar vei
  • Gangveien fra kjørbar vei til beholderen er ryddet for snø
  • Beholderen enkelt kan trilles til renovasjonsbilen

 

Kjører ekstra gjennom helgen

MOVAR IKS henter avfall gjennom hele helgen. Søndag 7. januar vil renovatørene kjøre det som vanligvis er mandagsruter. Det er også kun restavfall som vil bli hentet de nærmeste dagene.

Vi gjør derfor oppmerksom på at tømmekalenderen i appen MinRenovasjon og på movar.no/tømmekalender ikke vil stemme frem til vi er tilbake i normal drift.

MOVAR beklager ulempene dette medfører og takker samtidig alle brøytemannskaper og innbyggere som bidrar til at renovatørene våre kan gjøre jobben så trygt og effektivt som mulig.

Sist oppdatert 6. januar 2024, kl 14:10

Opprettet 6. januar 2024, kl 14:59« Tilbake