I 2024 øker prisene for renovasjonstjenestene mer enn vanlig. Dette skjer ikke bare her i Mosseregionen, men i de fleste kommuner i Norge. Det er flere og sammensatte årsaker til dette. 

Alle husstander må betale et renovasjonsgebyr som blir vedtatt av kommunen. Gebyret justeres hver år i takt med at prisene på varer og tjenester blir dyrere, slik at kommunen får dekke sine faktiske kostnader med å samle inn, transportere og sluttbehandle avfallet fra innbyggerne.

MOVAR og kommunen har ikke lov til å tjene penger på renovasjonstjenestene. Se hvordan det såkalte selvkost-prinsippet fungerer i videoen under. 

I 2024 øker renovasjonsgebyret vesentlig mer enn vanlig. Derfor jobber MOVAR aktivt for å unngå at kostnadene øker mer enn nødvendig. Det er flere forhold MOVAR ikke kan påvirke, som bidrar til at renovasjonsgebyret blir høyere nå. 

Generelt høy prisøkning i samfunnet

Prisøkningen i samfunnet har vært unormal høy de siste årene. Dette påvirker i stor grad MOVARs kostnader og til slutt også gebyret for deg som innbygger. Eksempler på slike økende kostnader er høyere rente for finansiering av renovasjonskjøretøy, samt dyrere priser på drivstoff, deler og vedlikehold av bilparken. 
 

Dyrere CO2-avgift for restavfall

Restavfallet MOVAR henter inn fra innbyggerne, blir behandlet på et forbrenningsanlegg. MOVAR betaler en CO2-avgift for hvert tonn restavfall som leveres dit. I 2024 øker denne CO2-avgiften med 270 % per tonn restavfall. Dette bidrar dermed også sterkt til at renovasjonsgebyret blir dyrere. 

Nye kostnader for matavfallsordning

Kildesortering av matavfall innføres fra 2024 i hele Mosseregionen. Dette er en nå en lovpålagt tjeneste for alle kommuner i Norge. 

Å etablere og drifte denne tjenesten utløser nye og økende kostnader. MOVAR kjøper inn og kjører ut nye avfallsbeholdere til alle husstander. I tillegg øker MOVARs kostnader til containere for mellomlagring, nye renovasjonsbiler, økt bemanning og kjøp av tjenester for videretransport og sluttbehandling av matavfallet. 

 

MOVAR tar grep for å unngå at kostnadene øker mer enn nødvendig

Renovasjonstjenesten må nødvendigvis bli dyrere på grunn av den generelle prisveksten i samfunnet, økt CO2-avgift og innføring av ny matavfallsordning. Samtidig gjør MOVAR flere grep for at gebyrene ikke skal øke mer enn nødvendig:  

  • Matavfall og restavfall hentes annenhver uke, i stedet for hver uke.
  • Glass og metall hentes hver åttende uke, i stedet for hver måned.
  • Sensorteknologi tas i bruk for unngå unødig ressursbruk. Dermed kan MOVAR tømme større fellesløsninger basert på faktisk fyllingsgrad i stedet for på en fast hentefrekvens.
  • Tømmeruter optimaliseres kontinuerlig slik at tjenesten blir så kostnadseffektiv som mulig. 


Dette kan du gjøre for å holde renovasjonsgebyret nede

Som innbygger kan du bidra til at kostnadene ikke øker mer enn nødvendig: 

  • Kildesorter avfallet best mulig
  • Unngå å produsere mer restavfall enn nødvendig
  • Bidra til effektivt tømming for renovatørene, ved å måke snø og strø mellom beholderen og der renovasjonsbilen stopper. 
  • Plasser beholderen din maksimalt 8 meter fra kjørbar vei på tømmedag
  • Reduser gebyret ved å dele avfallsbeholdere med naboene dine
  • Sørg for at du har så liten beholder til restavfall fra MOVAR som mulig. Når du kildesorterer matavfallet i en egen beholder og kildesorterer godt, trenger du mindre plass til restavfall.

 

Enkelt forklart: Slik fungerer selvkost-prinsippet

Sist oppdatert 14. februar 2024, kl 17:35

Opprettet 14. februar 2024, kl 16:58« Tilbake