Å dele renovasjonsutstyr er for mange svært praktisk da antall avfallsbeholdere minker. I tillegg vil en slik deling i de fleste tilfeller gi et lavere renovasjonsgebyr.

I gebyroversikten for din kommune kan du se hvilke beholderstørrelser vi tilbyr, og her finner du målene på våre beholdere. Abonnenter som ønsker å dele renovasjonsutstyr, må dele ALLE de fire avfallstypene. Det er slik man klarer å redusere antall beholdere og kunne få lavere renovasjonsgebyr. De som ønsker å dele renovasjonsutstyr får beholder til plastemballasjen og ikke sekk. På fakturaen vil det fremkomme en delingsfaktor, slik at det skal være enkelt å se at man kun betaler sin del av det totale gebyret.

Ta kontakt med oss på telefon eller mail om dere er flere naboer som ønsker felles renovasjonsutstyr.

 

 

Sist oppdatert 11. mars 2019, kl 12:04

Opprettet 1. juni 2016, kl 08:41« Tilbake