Fremover må avfallssekkene du leverer være gjennomsiktige på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon.

Gjennomsiktige sekker vil gi en bedre kildesortering enn i dag. Disse vil gjøre det enklere for oss å veilede deg som leverer avfall. Dermed kan mer av avfallet bli til nye materialer og råvarer.

EU krever at 55 % av avfallet må gjenvinnes innen 2025. Vi trenger din hjelp som innbygger for å lykkes med dette. Ordningen med gjennomsiktige plastsekker er alllerede innført av store deler av avfallsbransjen i Norge.  

Ordningen gjelder kun på gjenvinningsstasjonene. I avfallsbeholderne dine hjemme er det ikke krav om at du må bruke gjennomsiktige sekker/poser. 

Mange hverdagsprodukter er farlig avfall
De fleste av oss produserer farlig avfall i hverdagen uten å tenke over det. Maling, lim, spraybokser, lightere, røykvarslere og beholdere med barberingsskum er noen eksempler. Disse produktene inneholder gasser og andre stoffer som er skadelige for mennesker, dyr og miljøet. 

Hvert år produserer vi også mye elektronisk avfall, som for eksempel batterier, lyspærer og barneleker. Felles for farlig og elektronisk avfall er at begge deler skal sorteres ut av annet avfall, leveres til godkjent mottak og håndteres av oss som – nettopp farlig avfall.


Farlig og elektronisk avfall skal ikke blandes med annet avfall
Restavfall brukes som råstoff for å produsere energi. Når farlig avfall og elektronisk avfall blandes med restavfallet, mister vi verdifulle ressurser som kunne blitt til nye råvarer. I tillegg medfører det også en risiko for utslipp til miljøet, helsefarlige eksponeringer for våre medarbeidere og at det kan oppstå branner ved omlasting og under transport. 

I Norge har vi flere eksempler på at materialer som har selvantent i avfall. Også i en av våre egne renovasjonsbiler her i Mosseregionen oppstod det brann i 2019. Gjennomsiktige sekker vil bidra til en lavere risiko for brann og eksponering av helsefarlige stoffer for våre medarbeidere.

Kan leveres gratis til oss
Elektronisk avfall og farlig avfall kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen av privatpersoner. 

Takk for at du bidrar til et bedre miljø og en tryggere arbeidsplass!

Sist oppdatert 27. mai 2020, kl 21:01

Opprettet 25. februar 2020, kl 16:45« Tilbake