Nå må du bruke gjennomsiktige avfallssekker på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Du vil bli avvist og får ikke levere avfall, om du benytter fargede/sorte sekker. 

Forbudet gjelder også for papirsekker. Benytter du sekker til hageavfall, må også disse være gjennomsiktige. Pappesker skal være tomme for annet avfall når de leveres. 

Gjennomsiktige sekker gir en bedre kildesortering og reduserer sjansene for at farlig avfall kommer på avveie. Dermed blir det lavere risiko for brann, utslipp til miljøet, helsefarlige eksponeringer for våre medarbeidere.

Gjennomsiktige sekker gjør kildesorteringen bedre, slik at mer avfall blir gjenvunnet til nye materialer og ressurser. 

Du får kjøpt gjennomsiktige sekker hos de fleste forhandlere av sorte sekker. 

Feilsortering fører ofte til brann

Senest i juli 2020 startet det å brenne i omlastningsstasjonen på Solgård Avfallsplass. Avfallet som selvantente var levert til gjenvinningsstasjonen. I 2019 oppstod det også brann i en av våre renovasjonsbiler. Feilsortert avfall var årsak i begge tilfeller. 

Ordningen med gjennomsiktige plastsekker er allerede innført i store deler av avfallsbransjen i Norge, og gjelder kun på gjenvinningsstasjonene. Bruker du sekk i avfallsbeholderne dine hjemme, er det ikke krav om at disse skal være gjennomsiktige. 

  

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på Facebook


Takk for at du bidrar til et bedre miljø og en tryggere arbeidsplass! 

Sist oppdatert 7. september 2020, kl 12:09

Opprettet 20. august 2020, kl 13:39« Tilbake