Tynt glanset julepapir (gavepapir) er ikke er egnet for gjenvinning til nytt papir. Det inneholder for mye fargestoff og leire, og for lite fiber. Både julepapir og gavebånd skal derfor kastes som restavfall. Dette kan du derfor kaste sammen med det ordinære restavfallet ditt.

For boliger som har eget beholderutstyr, så deler vi ut en gjennomsiktig sekk. Denne kan du benytte dersom du ikke har plass til gavepapir og gavebånd sammen med det ordinære restavfallet. Sekken knyttes igjen og settes ved siden av oppsamlingsenheten for restavfall på tømmedagen. Sekken sendes til energigjenvinning sammen med restavfallet.

Husk: Glanset julepapir og gavebånd kastes som restavfall.
Innpakningspapir som gråpapir, avispapir eller annet gjenvinnbart gavepapir sorteres som papp/papir.

Sist oppdatert 13. desember 2021, kl 07:54

Opprettet 13. desember 2021, kl 08:21« Tilbake