Alt avfall skal leveres løst eller i gjennomsiktige avfallssekker til MOVARs gjenvinningsstasjoner. Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker og selges også hos oss på Solgård Avfallsplass og Vestby gjenvinningsstasjon for kr 45,- per rull (10 sekker).

Hvorfor?

Sammen med avfallet som tidligere ble levert i sorte avfallssekker, kom det ofte elektronisk avfall, farlig avfall, glass og metall. For å unngå dette skal avfallet leveres i gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige avfallsekker gjør at du sorterer bedre!

Gode tips

  • Sorter avfallet hjemme i gjennomsiktige avfallsekker.
  • Bruk én sekk per avfallstype. F.eks én sekk til restavfall, én sekk til elektronisk avfall osv.
  • Avfallet skal legges i riktig container på gjenvinningsstasjonen. Spør hvis du er usikker. 

Ordningen gjelder kun på gjenvinningsstasjonene. I avfallsbeholderne dine hjemme er det ikke krav om at du må bruke gjennomsiktig sekk/pose.

Sist oppdatert 22. februar 2023, kl 08:39

Opprettet 20. februar 2023, kl 10:02« Tilbake