Fra 04.12.2023 skal hageavfall legges i containere, i stedet for i binge på bakken. 

Sekker skal fremdeles tømmes, og røtter og stubber på over 15 cm i diameter kan ikke leveres.

Lastebiler og traktor med henger kan ikke lenger levere hageavfall til Vestby Gjenvinningsstasjon, de må kjøre til Solgård Avfallsplass i Moss.

Kunder med mye hageavfall som ikke ønsker å benytte containere kan bruke Solgård avfallsplass hvor det fremdeles er bakkeløsning for hageavfallet.

Sist oppdatert 29. november 2023, kl 15:52

Opprettet 20. november 2023, kl 10:30« Tilbake