I dag er det to private selskaper som henter avfallet hos innbyggerne i Mosseregionen. MOVAR IKS planlegger å gjøre jobben selv med egne medarbeidere og biler fra 2022

Dette er saken - kort oppsummert:

  • MOVAR IKS har ansvaret for avfallshåndteringen i Moss, Vestby, Råde og Våler
  • I dag hentes avfallet hjemme hos innbyggerne av to private selskaper
  • Avtalen med disse selskapene går ut i 2022
  • MOVAR overtar selv hentingen av avfallet hjemme hos innbyggerne etter dette
  • Styret i MOVAR IKS tok den endelige beslutningen i sitt møte den 18. juni 2020
  • Kostnadene blir de samme, men det gir en rekke andre fordeler for eiere, innbyggere og miljøet om MOVAR henter avfallet selv, i følge en rapport laget av konsulentselskapet Asplan Viak AS


—Renovasjonsselskapene gjør en god jobb for oss. Det er ikke derfor vi ikke lager en ny anbudsrunde. Men vi har behov for å få kontroll over hele verdikjeden, fra henting til sluttbehandling, forteller Johnny Sundby. Han er administrerende direktør i MOVAR IKS.

Moss Avis (+): Slutt på private søppelfirmaer: Må ansette over 30 personer og kjøpe 19 nye søppelbiler


Blir ikke dyrere
Konsulentselskapet Asplan Viak AS har utredet alternative modeller for avfallshentingen. Rapporten viser at kostnadene blir de samme, om jobben gjøres av private renovatører eller MOVAR. Samtidig gir det en rekke andre fordeler, om MOVAR selv gjør jobben. 

Kostnaden for at private selskaper skal hente avfall, har steget de siste årene. En av årsakene er at bransjen har vært preget av konkurser, sammenslåinger og oppkjøp. Dermed er det få, men store private aktører igjen som priser tjenestene høyere.

—Dette har drevet prisene opp. De de fleste husker nok også VeiReno-konkursen i Oslo. I tillegg har RenoNorden og Retur gått konkurs de senere årene, minner Sundby om.

Vil gi fordeler for innbyggerne og miljøet
—Vi i MOVAR skal sette innbyggerne i sentrum for de tjenestene vi leverer og planlegger fremover. Det betyr tre ting: Vi må levere i tråd med forventningene nå, utvikle tjenestene i tråd med nye behov i morgen, og samtidig holde kostnadene lavest mulig, sier Sundby.

Når avfallshentingen legges ut på anbud, blir alt som skal gjøres i en periode på mellom fem og syv år fremover kontraktsfestet. Det betyr liten grad av fleksibilitet underveis, og at alle endringer utløser tilleggskostnader.—Vi jobber hele tiden mot å levere en mer effektiv og fremtidsrettet tjeneste. Må en beholder for glass og metall tømmes hver fjerde uke, selv om den bare er halvfull for eksempel? Svaret gir seg selv. Og med egne biler og ansatte, kan vi prøve nye ordninger og tilpasse dette ut fra erfaringene vi gjør oss på en enklere måte. Fremover kan vi enklere hente ut slike gevinster, forteller Sundby.

Ny teknologi gir nye muligheter
MOVARs administrerende direktør forteller engasjert om ny teknologi som endrer på forutsetningene, skaper nye behov og muligheter i fremtiden.

—Det har skjedd mange og store endringer siden vi inngikk dagens kontrakter i 2014. De neste årene blir det enda flere, større og hyppigere endringer. Nytt ettersorteringsanlegg i Østfold, underjordiske avfallssug i Vestby og muligens også i Moss. Ny sensorteknologi gjør at vi kan hente avfallet før det flyter over, eller unngå å tømme når det bare er halvfullt. Dette er bare noen eksempler, forteller Sundby.

Sikrer ryddige arbeidsforhold
Deler av den private avfallsbransjen har vært kritisert for dårlige lønns- og arbeidsforhold. Kontroller av MOVARs leverandører, har ikke avdekket feil eller mangler hos Retur Renovasjon AS og NordRen AS.

—Men vi vet ikke hvem som ville vunnet kontrakten ved neste korsvei. Det er krevende å undersøke dette. I byggebransjen vet vi at lønnsslippene viser riktige tall, men at enkelte arbeidstakerne blir pålagt å leie bosted av arbeidsgiver til dyre priser for å få jobben. Vi er opptatt av de som jobber for oss, skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår, slår Sundby fast.

MOVAR IKS har en strategisk plan, der bærekraft og samfunnsansvar er to av satsningsområder. Denne endringen støtter opp under begge deler. 

Nå starter altså MOVAR med å legge planene for å ta over oppgaven med å hente avfallet hos innbyggerne i 2022.

Sist oppdatert 3. juli 2020, kl 09:46

Opprettet 1. juli 2020, kl 11:38« Tilbake