MOVAR planlegger å bygge en ny hovedvannledning fra Rygge og til Vestby. Veksten i antall innbyggere og bedrifter gjør at kapasiteten for transporten av drikkevannet må økes, og at kravene til forsyningssikkerhet blir høyere.

De nye hovedvannledning skal bygges fra Årvold i Rygge, via Moss og frem til Rykkin ved kommunegrensen til Vestby. I dag blir vannet til disse områdene distribuert via Moss kommune sitt ledningsnett, men denne løsningen er ikke dimensjonert for fremtidige behov som følge av fortsatt vekst.

Reguleringsplanene for den nye hovedvannledningen er nå ute på offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Moss kommune 

Reguleringsplan Rygge kommune 

Etter at reguleringsplanene er endelig vedtatt, starter detaljprosjekteringen av det nye ledningsanlegget. I den neste fasen vil MOVAR IKS inngå nødvendige avtaler med berørte grunneiere, og leverandører som skal bygge ledningsanlegget.

Hovedvannledningen er et av flere tiltak som MOVAR IKS gjennomfører, for å sørge for bedre leveringssikkerhet av drikkevann til regionens nærmere 80.000 innbyggere.

  • Den nye hovedvannledningen bygges for å sikre at Vestby og nordre del av Moss får en sikrere leveranse og tilstrekkelige mengder drikkevann i fremtiden.
  • Tidligere har MOVAR IKS bygget en alternativ transportvei for drikkevannet fra Vansjø Vannverk til kommunene.
  • MOVAR IKS har i tillegg bygget overføringsledninger fra Vansjø Vannverk, og inngått et reservevannssamarbeid med kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.
  • Det planlegges også for å etablere en reserveløsning for energi til å opprettholde driften av Vansjø Vannverk ved langvarige strømbrudd.  

 

Slik kommer drikkevannet til springen din, fra råvannskilden Vansjø.

  • MOVAR IKS har ansvar for å produsere og forsyne eierkommunene sine med tilstrekkelige mengder drikkevann.
  • Selskapet eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.
  • Ved Vansjø Vannverk i Rygge hentes råvannet fra Vansjø, og går gjennom en omfattende renseprosess.
  • Det ferdig rensede drikkevannet pumpes videre til hver enkelt kommune via MOVARs hovedledningsnett.  
  • Deretter tar kommunene over ansvaret for å distribuere vannet til sine innbyggere via sine kommunale ledningsnett.
  • Alle bygninger med offentlig vannforsyning, er koblet til kommunens ledningsnett (ofte omtalt som stikkledninger).

Sist oppdatert 23. October 2018, kl 12:30

Opprettet 22. October 2018, kl 15:10« Tilbake