Om MOVAR

MOVAR IKS leverer samfunnskritiske og avgjørende tjenester som vann-, avløps-, renovasjons-, og branntjenester til en region på cirka 82.000 innbyggere. Regionene er i en kraftig innbyggervekst. MOVAR IKS står foran en rekke spennende prosjekter, muligheter og utfordringer i årene som kommer. Selskapet eies av kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler. Våre 160 medarbeidere leverer tjenester døgnet og året rundt. Administrasjonen holder til sentralt i Moss. Vår visjon er Fremtidsrettede løsninger i miljøet og samfunnets tjeneste. 

De neste årene står Fuglevik Renseanlegg, som driftes av MOVAR, overfor store og spennende endringer. Denne reisen kan du bli en del av. Innen 2026 skal vi tilfredsstille nye og strengere rensekrav. Anlegget må derfor gjennom en omfattende ombyggingsprosess med teknologiske oppgraderinger. Anlegget vil få nye biologiske renseprosesser og økt behandlingskapasitet for å kunne håndtere fremtidig befolkningsøkning og overføring av avløpsvann fra Kambo renseanlegg når dette anlegget avvikles i 2026.

Se egen video som beskriver ombyggingsprosjektet lenger ned i stillingsannonsen.  

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen for avløpsbehandling sørger for drift, vedlikehold og oppfølging av Fuglevik, Kambo og Hestevold avløpsrenseanlegg.

En av våre driftsoperatører har takket ja til stillingen som arbeidsleder hos oss! Vi søker derfor etter en ny kollega – kan det være deg?

Vi kan tilby en spennende stilling der du blir en del av et solid fagmiljø med kompetente medarbeidere, som utfører oppgaver av stor betydning for innbyggernes hverdag og miljøet. Vi har et godt arbeidsmiljø med dyktige, motiverte og lojale medarbeidere. I MOVAR  så satser vi på videreutvikling av våre egne ansatte. Som ansatt vil det derfor være gode muligheter til å være i kontinuerlig faglig utvikling gjennom å delta på kurs, fagtreff, og i samarbeid med eksterne leverandører og samarbeidspartnere.  

Hovedarbeidsoppgaver

 • Oppfølging av prosessutstyr og analyseinstrumenter
 • Oppfølging og justering av rense- og slambehandlingsprosessene
 • Utføre daglige rutiner med prøvetaking, analyser og renhold
 • Samarbeid med annet teknisk personell (eget teknisk personell/ innleid leverandør-/servicepersonell)

Andre forfallende arbeidsoppgaver

 • Delta i utarbeidelse av interne prosesser som ROS-analyser, arbeidsprosedyrer og så videre
 • Bidra i det daglige HMS-arbeidet
 • Delta i forsknings- og utviklingsarbeid, herunder uttesting og sammenstilling av drifts- og analysedata

Krav til deg som søker

 • Fagbrev innen kjemi-/prosessfaget
 • Førerkort klasse B

Egenskaper og kunnskaper som vektlegges

 • Grunnleggende kjemikunnskaper
 • Pålitelig og arbeidsvillig
 • Sikkerhets- og kvalitetsbevisst
 • God evne til å ta analytiske beslutninger
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med andre
 • Gode digitale ferdigheter

Personlig egnethet vektlegges i vurderingen av aktuelle kandidater.

Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke på stillingen. MOVAR IKS er en inkluderende arbeidsgiver og ønsker et mangfold i organisasjonen. Faktorer som bidrar til et større mangfold, kan bli tillagt positivt vekt i vurderingen av ellers like godt kvalifiserte kandidater.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsleder Hans-Rikard Wold, tlf 970 67 875 eller HR-rådgiver Johan Sahlman, tlf 968 83 970.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Slik sender du inn søknaden

Send en kortfattet søknad og din CV til oss senest 05.06.2022 via dette skjemaet. Dersom du vurderes som aktuell til stillingen, vil vi be om vitnemål, kursbevis og attester. Du trenger derfor ikke å sende oss dette sammen med søknaden.

Opplysninger om deg som søker, kan bli offentliggjort. Søkere som ber om unntak må begrunne dette, og vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25).

Sist oppdatert 23. mai 2022, kl 14:35

Opprettet 5. mai 2022, kl 09:30« Tilbake