Viktig om grilling i naturen!

Først og fremst - respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september.
I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild i, i skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne.

Sjekk skogbrannfarevarslet: https://skogbrannfare.met.no/

 

Grilling med kullgrill eller engangsgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Vær forsiktig ved opptenning av grillen.
 • Bruk tennvæske beregnet til grill, og bruk det kun til opptenning.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange i nærheten av grillen.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.
 • Engangsgrillen må slokkes og avkjøles skikkelig med nok vann.Ta for eksempel med en stor flaske vann.

Viktig om engangsgrillen

 • Plasser engangsgrillen stødig på et ubrennbart underlag. Grillen blir svært varm på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.
 • Etter at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Du finner informasjon om hvor disse er på din kommunes nettsider.
 • Er det ingen grillkasse i nærområdet må du ta med engangsgrillen hjem, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet. Tenk på miljøet – ikke kast engangsgrillen i naturen!
 • Vi anbefaler å bruke tilrettelagte bål- og grillplasser.

Grilling med gassgrill

 • Gjør deg kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold nøye.
 • Unngå å sette gassflasken under grillen. Plasser den slik at du har lett tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov.
 • Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.
 • Før du åpner for gasstilførsel på beholderen, pass på at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk med en gang gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, pass på at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping.
 • Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje må du med én gang stenge av gasstilførselen på gassflasken og flytte flasken bort fra grillen og til et sikkert sted. Fjern alle varmekilder (f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner osv.) i nærheten. Gå vekk fra grillen, kontakt brannvesenet og varsle naboer hvis nødvendig.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

 

 

Sist oppdatert 26. juli 2022, kl 13:38

Opprettet 20. juli 2022, kl 14:21« Tilbake