Feiervesenet får ofte spørsmål vedrørende rehabilitering av skorstein. 

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsskjema er å finne på kommunens nettsider. Det er ofte aktørene som tar seg av søknadsprosessen. Feiervesenet er en uavhengig kontrollør, og kan derfor ikke anbefale enkelte leverandører som leverer slike tjenester.

Skorsteinen blir gjennom tid utsatt for ulike påkjenninger fra fyring og vær. Dersom en feier/brannforebygger vurderer at brannsikkerheten i din skorstein er svekket og utgjør en fare for brann, er det på tide å oppgradere skorsteinen.

Rehabilitering av skorsteinen kan også være en mulig løsning dersom en brennbar vegg dekker en eller flere sider på teglskorsteinen. Da vil en rehabilitering endre oppstillingsvilkårene.

 

Det er vanligst å sette inn et nytt innerør ved rehabilitering. Det finnes tre typer innerør: stålrør, keramikkrør og sementbasterte rør. Alle tre er testet og godkjent under samme vilkår.

Rehabilitering av skorstein må kun utføres av et kvalifisert firma. Alle produkter som brukes til rehabilitering skal godkjennes etter felles europeisk standard som EN-Europeisk standard og NS- Norsk Standard (NS-EN 1443). De skal også være CE merket og ha monteringsanvisning.

 

Oversikt over sertifiserte montører finner du her:

https://norskvarme.org/oversikt-over-sertifiserte-montorer-i-norge/

Sist oppdatert 24. juli 2023, kl 12:51

Opprettet 24. juli 2023, kl 10:29« Tilbake