Når vi vet at risikoen for en brann eller konsekvensene av den er mindre hjemme hos noen når vi drar, da har jeg hatt en god dag på jobben, forteller brannforebygger Bjørn Refling i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB). Nå styrker Råde kommune og MIB samarbeidet som har pågått gjennom flere år.

─ Det uformelle samarbeidet med Råde kommune her, er gull verdt for innbyggerne som av ulike årsaker ikke er i stand til å sørge for en god nok brannsikkerhet der de bor selv, forteller Refling.


Samarbeidet har gjort brannvesenet langt bedre kjent med hvilke grupper i befolkningen som har størst risiko for at det oppstår brann. Mange av de med størst risiko, bor i kommunale leiligheter eller mottar tjenester fra kommunen. 70 % av de som omkommer i brann i Norge, tilhører en av de risikoutsatte gruppene. Lovverket begrenser brannvesenet fra å få adgang til boliger uten skorstein eller ildsted.


Det uformelle samarbeidet med Råde kommune, har allikevel gjort dette mulig de siste årene.

─ Dette er et av våre satsningsområder. Vi kan si med sikkerhet at dette arbeidet har avverget branner og redusert konsekvenser av branner, forteller Mette Kaspersen som er leder ved forebyggende avdeling i MIB.
Hun forteller at brannvesenet har ulike roller overfor kommunen.

─ Mange forbinder brannvesenet med beredskapsavdelingen, som rykker ut ved branner og ulykker. En stor del av arbeidet vårt går også ut på å forebygge branner gjennom tilsyn, feiing, informasjon og andre aktiviteter. Her jobber vi målrettet mot alle typer bygg, offentlige og private.

Bjørn Refling og Øystein Engen to av de som jobber målrettet mot spesielt sårbare innbyggere i MIB:Dette samarbeidet har garantert reddet menneskeliv

─ Vår oppgave er å ta en omsorgsrolle overfor de med utfordringer knyttet til rus og psykiatri, personer med nedsatt bo- eller funksjonsevne som eldre personer og andre sårbare individer. Disse trenger hjelp til alt fra å sørge for at det er røykvarslere i boligen, til at batteriene blir byttet ut. Noen er «samlere» som trenger hjelp til å få ryddet opp, så det er mulig å rømme ved en eventuell brann. Andre igjen har brannsluknings-apparater som ikke fungerer, avtrekksvifter som er fulle av brannfarlig matfett eller elektriske anlegg som gir høy risiko for brann, forteller han.

─ Her gir vi råd til personene som bor der, men kobler også inn ressurser fra kommunen som fortløpende tar tak i de tingene vi påpeker. Her opplever jeg at våre medarbeidere klarer å skape en unik tillit hos de vi besøker, legger Kaspersen til.
Nå skal altså MIB og Råde kommune formalisere dette samarbeidet ytterligere med en avtale.

─ Den gjør det mulig for oss i brannvesenet å jobbe enda tettere med Råde kommune. Et konkret tiltak er at vi skal kartlegge brukere av kommunens tjenester som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet. Et annet er at vi skal gjennomføre opplæring og øvelser for de ansatte i kommunen som er i kontakt med de som mottar de kommunale tjenestene. Sammen jobber vi mot det samme målet, som er å skape best mulig brannsikkerhet og lavest mulig risiko for brann hos innbyggerne i kommunen, avslutter Kaspersen.

Sist oppdatert 7. februar 2019, kl 11:35

Opprettet 7. februar 2019, kl 12:30« Tilbake