Vi jobber målrettet for en bedre kommunikasjon / informasjon til deg som huseier, slik at du skal være godt forberedt før vi kommer på tilsynet. 

 

  • Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk fra feieren / brannforebyggeren. Under tilsynet vil feieren / brannforebyggeren gå igjennom hele fyringsanlegget for å vurdere brannsikkerheten, samt gi deg veiledning om fyring / brannsikkerhet i hjemmet.

 

  • Du mottar varsel om tilsyn og feiing på SMS, og du kan enkelt svare på om tidspunktet passer eller ikke ved å følge instruksjonene. Dersom du ikke kan motta SMS, vil du få varsel pr. post.

 

  • Det er viktig at du som huseier har dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisningen (produktbeskrivelse) som følger produktet.

 

  • Montere eller gjøre endringer på ildsted? Dette er meldepliktig til feierseksjonen. Melding om montering eller endringer gjøres ved å benytte skjema --> Melding om montering / endring ildsted

 

  • Har du nylig rehabilitert skorsteinen? Da er det viktig at du har dokumentasjon for dette liggende klart når feieren kommer for befaring etter skorsteinsrehabiliteringen.

 

  • Skal du rehabilitere skorsteinen? Husk at dette er et søknadspliktig tiltak. Ta kontakt med plan og byggesak i din kommune for å vite hvordan du skal gå frem.

 

  • Det er du som huseier som er forpliktet til å sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, og at det ikke er feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann. Det er for deg og din trygghet at feieren / brannforebygeren er her.

 

  • Feierseksjonen i MIB minner om at alle brev i saken blir rettet mot huseier, og det er huseier som er part i den enkelte sak.

 

  • I den grad du mottar et vedtak om retting/vedtak om fyringsforbud så er dette et forvaltningsvedtak som kan påklages. Klageretten ligger hos huseier (ref. ovennevnte punkt). Henvendelser/klager fra andre enn den som er part i saken vil ikke bli besvart.

 

  • For mer informasjon/veiledning om feiing/tilsyn med fyringsanlegg - ta gjerne kontakt med oss på tlf.: 69 24 78 50.

 

Vi har fokus på deg som vår innbygger - og din brannsikkerhet!

 

                                                                                                                  Informasjon til våre innbyggere

 

 

 

Sist oppdatert 12. mai 2022, kl 08:18

Opprettet 19. oktober 2021, kl 09:44« Tilbake