Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen. Med enkle grep kan du bidra til å redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om. Ta den viktige «KJØKKENPRATEN», en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten.

 

Lytt etter røykvarsleren

Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer. Test at beboerne kan høre varslingen – også på soverommet. Husk også å teste røykvarsleren en gang i måneden, og bytt batteri en gang i året.
Ta også en prat om hvordan man skal redde seg ut hvis røykvarsleren hyler. Det kan også være lurt å gjennomføre en brannøvelse – øvelse gjør mester, også når det gjelder evakuering.

 

Prøveløft slokkeutstyr
Hva gjør man når man oppdager en brann? Det kan være lurt å ha tenkt og snakket igjennom. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke. Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannslokkingsapparatet er for tungt, kan det være lurt å ha et brannteppe eller slokkespray i tillegg.

Husk likevel at det viktigste er å redde seg ut i tide.

 

Pass på komfyren
Komfyren er den desidert største årsaken til boligbrann. Det er fort gjort å glemme eller sovne fra en kjele på komfyren. Snakk om viktigheten av å være til stede når man lager mat.

Hvilke situasjoner utgjør den største risikoen? Kanskje finnes det alternativer til å bruke komfyren? Sjekk også om det er installert komfyrvakt. En komfyrvakt kutter strømmen dersom en plate blir for varm. Det hindrer tørrkoking, overoppheting og andre farlige situasjoner som kan føre til brann. Grytekluter, kjøkkenhåndklær, aviser og annet som oppbevares rundt komfyren kan fort ta fyr og føre til at flammene sprer seg raskt. Er det behov for andre oppbevaringsløsninger som alternativ til å bruke komfyren som lagringsplass?

Det er viktig at personell som utfører praktisk bistand i boligen også sjekker kjøkkenvifta og rengjør denne ved behov. Flammer som treffer en kjøkkenvifte full av fett sprer seg enda raskere. Ta en prat om rydding og renhold rundt komfyren.

 

Sjekk elektriske produkter
Komfyren er en brann"versting", men også andre elektriske produkter kan være brannfarlige hvis de brukes feil. Hør med beboeren hvilke vaner han eller hun har rundt bruk av elektriske ovner og andre elektriske produkter. Panelovner og stråleovner som dekkes til eller støver ned kan lett ta fyr.
Apparater som bruker mye strøm (over 1000 watt) skal ikke kobles til med skjøteledning. Det kan gi overbelastning på skjøteledningen, som blir for varm og kan starte en brann.

 

Unngå åpen flamme
Det finnes mange lysmansjetter og dekorasjoner med stearinlys, men det skal ikke mye til før det blir et lite bål. Snakk om farene ved bruk av levende lys, spesielt sammen med andre materialer som lett kan ta fyr. Det finnes flere mer brannsikre alternativer til levende lys, for eksempel batteridrevne bordlys.

 

Pass opp for sigarettglør
Glør fra sigaretter utgjør en stor brannrisiko. Hvis beboer røyker, spør hvor og når de røyker når de er hjemme. Kanskje er det tiltak som kan gjøre brannfaren mindre? Eksempelvis er det stor forskjell på risikoen ved å røyke utendørs og det å røyke på sengen. Et brannteppe eller røykeforkle kan også bidra til å redusere risikoen for brannutvikling som følge av røyking.

Sist oppdatert 5. mai 2021, kl 10:21

Opprettet 5. mai 2021, kl 11:08« Tilbake