Beredskapsavdelingen har døgnkasernerte mannskaper ved Moss og Vestby brannstasjoner, samt deltidsmannskaper ved Rygge brannstasjon.

 

Beredskapsavdelingen har bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

  • Slokkeinnsats ved branner
  • Frigjøring ved ulykker
  • Tauredning og evakuering
  • Vannredning
  • Bistand til ambulansen
  • Innsats ved akutt forurensing (Beredskap mot akutt forurensing dekkes i samarbeid med IUA Østfold)

 

Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å ivareta de oppgaver av beredskapsmessig art som brannvernloven pålegger kommunene.