TRG - urban tauredning og evakuering

Moss TRG (Tverrfaglig tauredningsgruppe) er forankret i MIB, med deltakelse fra politiet og ambulansetjenesten.

Dette er en gruppe som har fått spesielopplæring innen urban tauredning.

Dette innebærer å ta seg ned til, opp til og bort til pasient for å sikre skadestedet, stabilisere og bringe pasienten i sikkerhet.

Gruppen har som primæroppgave å gjennomføre redningsoppdrag hvor behovet for tau er berettiget.

Dette er for å sikre redningspersonell, samt å bringe skadde i sikkerhet.

 

Sikring

TRG-gruppen grunnfilosofi er sikkerhet for alle parter. Det sørges alltid for tilstrekkelig sikring, slik at det aldri vil være fare for hverken pasient eller mannskap for eksempel taubrudd.

 

Evakuering

Dersom en kranfører blir akutt syk på jobb kan en redningsoperasjon synes umulig TRG-gruppen øver blant annet på å gjennomføre slike type oppdrag på en trygg og sikker måte. 

 

Redning

Ved utilgjengelige områder der helikopterstøtte er nødvendig for rask forflytning av pasient kan det likevel være vanskelig for helikopter-personell å gjøre en effektiv jobb på bakken. TRG-gruppen er trent for urbane redningsoperasjoner og håndterer svært krevende miljøer. Utstyret som brukes av gruppen fungerer også sammen med utstyret som benyttes av redningshelikoptre.

 

Tverrfaglighet

Vi ser på det tverrfaglige som det viktigste suksesskriteriet for en vellykket redningsoperasjon. Tett samarbeid mellom redningsetatene og jevnlige øvelser i gruppen sørger for en trygg felles innsats.

 

                     TRG - urban tauredning og evakuering         

 

 

Sist oppdatert 26. May 2015, kl 12:51

Opprettet 26. May 2015, kl 10:50« Tilbake