Hvis du har vært uheldig og utløst brannalarmen: 

Ring umiddelbart 110 for å unngå unødig utrykning fra brannvesenet.

 

Gode tips til hvordan du kan unngå unødige brannalarmer

Til styreledere, bygningseiere, vaktmestere, driftssjefer etc. Denne informasjonen kan brukes i organisasjonens branninstruks / HMS-rutiner

 

NB! Dersom man skal teste brannalarmen, ha brannøvelse eller gjøre arbeid på bygget som medfører damp, støv eller røyk - ta kontakt på sentralbordet til Øst 110-sentral: 64 91 31 00

Sist oppdatert 1. desember 2022, kl 11:21

Opprettet 4. oktober 2022, kl 11:19« Tilbake