Feierseksjonen er en del av forebyggende avdeling.

 

Forebyggende avdeling har som hovedmålsetting å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feierarbeid. Avdelingen skal fremstå som brukervennlig og fokusere på eiers ansvar og internkontroll.

 

Hovedgjøremålet for feierseksjonen er å føre tilsyn med fyringsanlegg og feie skorsteiner.

Alle boenheter med skorstein og fyringsanlegg skal ha tilsyn og feiing med fyringsanlegget. Dette er lovpålagte oppgaver, og huseier plikter å gi feieren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres. Det vil i forkant av feiing og tilsyn bli gitt varsel om når dette finner sted pr. sms eller post. Feieren skal alltid kunne fremvise legitimasjon.