Målsetting med kurset:

Brannvernlederkurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon.

Hvem er målgruppen for kurset?

  • Eiere og brannansvarlig i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter
  • Personer som arbeider med brannforebyggende arbeid

Kurset tar utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, samt Internkontrollforskriften.

 

Hva settes det fokus på?

  • Branntekniske lover og tilhørende forskrifter
  • Dokumentasjonen av brannsikkerheten
  • Organisering av brannsikkerheten
  • Gjennomføring av øvelser og opplæring
  • Praktisk slokkeøvelse

 

 

 

Sist oppdatert 12. mai 2022, kl 08:33

Opprettet 11. mai 2018, kl 13:40« Tilbake