Sektorsjef Renovasjon
freddy.tangen@movar.no
Mobile: 91 51 02 47
Fields marked with * are required
Ved renovasjonshenvendelser ønsker vi gjerne at du oppgir din adresse. Dette vil sørge for hurtigere behandling av din forespørsel.