Drikkevann må desinfiseres for å fjerne, drepe eller uskadeliggjøre mikroorganismer som bakterier, virus og parasitter som eventuelt finnes i råvannet. Desinfisering kan gjøres både ved bortfiltrering, ved kjemikalietilsetting og ved ultrafiolett bestråling.

Ved Vansjø Vannverk sørger rensetrinnene for desinfisering. Vannet desinfiseres også ved tilsetting av klor og UV-bestråling før det ledes ut av anlegget. Den viktigste egenskapen til UV-bestråling er at den er mer effektiv enn klorering med tanke på å drepe eller inaktivere virus og parasitter. Klorering har sin styrke ved at den virker over lengre tid og dermed utover på ledningsnettet.

Rensingen og desinfiseringen sørger for at det hele tiden blir levert et trygt drikkevann fra Vansjø Vannverk.

 

Sist oppdatert 20. november 2014, kl 14:30

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:45« Tilbake