Det er opp til kommunen hvorvidt den ønsker å ha samme gebyrsats for alle, eller om man ønsker å differensiere størrelser avhengig av hyppighet, fyringsanlegg, boligtype eller lignende. 

 

Se satsene for gebyrregulativ i din kommune her:

http://www.moss.kommune.no/     --> Avgifter

http://www.rygge.kommune.no/    --> Næring, Skatt og Økonomi --> Gebyr og betalingssatser

https://www.rade.kommune.no/    --> Skatter og avgifter --> Kommunale avgifter og gebyrer

http://www.valer-of.kommune.no/ --> Betalingssatser

http://www.vestby.kommune.no/   --> Søk på kommunale avgifter

 

 

 

 

Sist oppdatert 14. March 2017, kl 14:22

Opprettet 26. March 2014, kl 12:25« Tilbake