Målet med forskriftene er å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall/slamtømmeordning. Forskriftene regulerer forholdet mellom abonnent og MOVAR.

  • Renovasjonsforskriften for MOSS finner du her og forskrift for slam i Moss finner du her
  • Renovasjonsforskriften for RYGGE finner du her og forskriften for slam i Rygge finner du her
  • Renovasjonsforskriften for RÅDE finner du her og forskriften for slam i Råde finner du her
  • Renovasjonsforskriften for VESTBY finner du her
  • Renovasjonsforskriften for VÅLER finner du her og forsrkiften for slam i Våler finner du her

Sist oppdatert 6. May 2019, kl 15:53

Opprettet 26. June 2018, kl 11:40« Tilbake