Målet med forskriftene er å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall/slamtømmeordning. Forskriftene regulerer forholdet mellom abonnent og MOVAR.

  • Renovasjonsforskriften for MOSS finner du her og forskrift for slam i Moss finner du her
  • Renovasjonsforskriften for RÅDE finner du her og forskriften for slam i Råde finner du her
  • Renovasjonsforskriften for VESTBY finner du her
  • Renovasjonsforskriften for VÅLER finner du her og forsrkiften for slam i Våler finner du her

Sist oppdatert 7. januar 2020, kl 14:26

Opprettet 26. juni 2018, kl 11:40« Tilbake