Virksomheter i Moss, Råde, Våler og Vestby kommune, som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27.-31. desember, må sende inn « søknad om tillatelse til handel av pyroteknisk vare» til brannsjefen innen 30. april.

Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/tilhørende endringer og veiledning.

NB! I Moss og Råde kommune er det innført lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader, samt for tilsyn av utsalgssteder. Gebyret for behandling av søknad om tillatelse til handel skal betales før søknad behandles. Gebyr i forbindelse med tilsyn av utsalgssted faktureres etter gjennomført tilsyn. Priser finner du her.


Fyrverkeri er kun tillatt å selge i romjulen.

Den som søker må oppfylle kriteriene i rettledningen. Fyrverkeri skal selges over disk og all utstillingsvare skal være uten krutt. Selvbetjening er ikke tillatt.

Ansvarshavende og dens stedfortreder må være minst 18 år.

  • Personer som skal håndtere fyrverkeriet må være minst 18 år.

Fyrverkeri deles inn i fire klasser, I II, III og IV med følgende aldersgrenser for kjøp og bruk:
Ingen aldersgrense:
Klasse Ia
Kruttlapper, knall Bon-Bon m.m. 

16 år
Klasse Ib
Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd, mindre fontener m.m. 

18 år
Klasse II og III
Markfyrverkeri, raketter, effektrør, effektbatterier, stjerneskudd
over 30 cm m.m. 

Klasse IV, raketter klasse II og III og pyrotekniske sceneeffekter

For kjøp og bruk av fyrverkeri i klasse IV kreves det kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB.
På alt fyrverkeri er det angitt aldersgrense. Det er den samme aldersgrensen som gjelder for både kjøp og bruk.

Oppskyting av fyrverkeri

Mosseregionen interkommunale brann og redning vil minne om at det er totalforbud mot raketter med styrepinne og fyrverkeri som ser ut som leketøy.

Skjerpede bestemmelser er innført i Son sentrum, hvor det er totalforbud mot avfyring av fyrverkeri.

Regler for oppskyting av fyrverkeri i Moss, Råde og Våler.

Regler for oppskyting av fyrverkeri i Son

Oppskyting av fyrverkeri er kun tillatt på nyttårsaften mellom kl 18:00 og 02:00. Skyt opp alt fyrverkeri på nyttårsaften. Dette skal ikke lagres til neste år eller til en annen anledning.

Utenom gitt tidspunkt på nyttårsaften må det innhentes søknad hos brannvesenet og politiet dersom det er ønske om å skyte opp fyrverkeri. Det vil bli tatt hensyn til brannfare, oppskytingssted, naboer og dyr ved behandling av søknaden.

For å få kjøpt fyrverkeri utenom romjulen må man først ha tillatelsen på plass.

Sist oppdatert 24. februar 2021, kl 15:32

Opprettet 22. mai 2014, kl 11:28« Tilbake