Ved levering av glassfibertanker (gjelder også metalltanker) skal det leveres inn dokumentasjon fra godkjent firma om at tanken ikke inneholder farlige eller brennbare stoffer, væsker eller gasser. Dersom tanken er demontert slik at vi kan se / kontrollere at den ikke inneholder farlige eller brennbare stoffer, væsker eller gasser, trengs ingen dokumentasjon på rengjøring.

Pris for levering av glassfibertank finner du i prislista for næring.

Sist oppdatert 31. desember 2019, kl 10:15

Opprettet 15. mars 2019, kl 15:21« Tilbake