Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av:

- Systematisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler)

- Nettbasert brevkurs i brannvern (Norges brannskole)

- Grunnkurs i regi av Norges brannskole

 

Opptakskrav som elev til kurs i regi av Norges brannskole er at du har et ansettelsesforhold i et brannvesen. Deretter søker brannsjefen opptak til grunnkurs ved Norges brannskole.

 

Utgangspunkt for utdanning:

I henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-3 Brannkonstabel:

«Forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet er gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå. De aller fleste brannvesen praktiserer allerede dette som et inntakskrav ved at brannkonstabler har fag-/svennebrev eller tilsvarende».

 

Hvordan gå frem:

- Svare på stillingsannonser

- Ta kontakt med brannvesenet

 

Det eneste kurset Norges brannskole kan tilby privatister er nettbasert brevkurs i brannvern. Det stilles ingen forkunnskaper om deltakelse i nettbasert kurs i brannvern. Kurset skal gi deltakerne en første innføring i brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann eller ulykke.

 

Kilde: Norges brannskole

 

Ny fagutdanning for brann og redning 

Brann- og redningsskolen tar imot de første studentene i 2024. 

Du kan lese mer her

 

Sist oppdatert 5. august 2022, kl 08:57

Opprettet 24. mars 2014, kl 22:38« Tilbake