Her kommer informasjonsmateriellet som utarbeides underveis i prosjektet. Denne animasjonen forklarer kort og overordnet hva prosjektet prosjektet går ut på: 

2022-02-17 Annonse i Moss Avis - Varsel om oppstart av planarbeid

Sist oppdatert 2. mars 2022, kl 11:13

Opprettet 14. januar 2022, kl 11:19« Tilbake