En sikker og stabil vannleveranse er veldig viktig. MOVAR har rutiner og beredskap som skal sørge for at vannet hele tiden blir levert til kommunene. Om noe uforutsett skulle oppstå, skal vår beredskap og rutiner sørge for at våre abonnenter blir varslet raskt.

På vannverket overvåkes alle prosesser døgnkontinuerlig med avansert instrumentering og driftskontroll som varsler operatører og vaktpersonell om uønskede hendelser.

For å være helt sikker på at eventuelt stopp i vannproduksjonen ikke umiddelbart fører til stopp i vannleveransen har MOVAR hele tiden vannreserver på vanntårn. Disse vannreservene holder normalt i mange timer og sikrer vannleveranse ved for eksempel strømbortfall.

Sist oppdatert 16. september 2014, kl 14:58

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:54« Tilbake