Aktivitetene ved virksomheten på Solgård Avfallsplass kan medføre lukt. Vi har som mål at lukten skal være minst mulig skjemmende.

Sommeren 2009 opprettet MOVAR et luktpanel. Panelet består av 6 personer som bor i nærområder til deponiet. Disse personene innrapporterer til MOVAR når de merker lukt. Både luktpanelet og andre kan sende inn lukt-henvendelser ved å bruke dette skjemaet. 

Tabellen viser mottatte henvendelser vedr. lukt f.o.m. 1.januar 2019:

DATO

 

STED

 

LUKT

VIND

 

KOMMENTAR

 

Sterk lukt    

Lukt    

Antydning til lukt    

18.06.2020

Sykehusområdet

x     Varmt og vindstille Lukt på ettermiddagen, kveld og natt periodevis

18.06.2020

Sydskogen

x     Varmt og vindstille Søppellukt i to dager

12.06.2020

Solgård Skog

x     Mot vest Sterk og kjemisk lukt. Ikke kompostlukt

12.06.2020

Hanan

  x     Samme lukt (spesiell eim som meldt inn dagen før)

11.06.2020

Hanan

x     Varmt og vindstille Ganske sterk eim av råtne egg

19.04.2019

Skredderåsen

  x   1,3 m/s fra vest/sørvest Ingen befaring foretatt. Lukt meldt inn 6 dager etter registrering
12.02.2019 Området v/ Moss sykehus   x   1,8 m/s fra vest/nordvest MOVAR dro ut på befaring/lukterunde, men fant ingen lukt som kunne knyttes til driften av avfallsplassen.

 

Sist oppdatert 19. juni 2020, kl 14:03

Opprettet 8. januar 2015, kl 12:24« Tilbake