• Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975
  • Importerte isolerglassruter produsert fram til 1980

Ruter med manglende eller uleselig stempel behandles som PCB-holdig isolerglassrute. Glassbiter/ramme med PCB-holdig lim eller fugerester behandles likt som PCB-holdig isolerglassruter.

I isolerglassruter ligger det en avstandsskinne mellom glassene. Her er det som regel preget inn hvem som har produsert vinduet, hvilket år ruten er produsert.

PCB er en alvorlig miljøgift og isolerglassruter med PCB-holdig forseglingslim defineres som farlig avfall. PCB er skadelig for mennesker og dyr og kan føre til fosterskader, skader på hud, lever og nervesystem, nedsatt forplantningsevne, og det kan være kreftfremkallende. 

Vindusrutene leveres til mottak for farlig avfall på Solgård Avfallsplass. Det bør etterstrebes å levere vindusrutene hele.

Sist oppdatert 15. januar 2015, kl 10:52

Opprettet 14. januar 2015, kl 10:48« Tilbake