• Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1976 og 1990
  • Vinduer produsert i utlandet mellom 1980 – 1990
  • Importerte vinduer fram til  1990

Glassbiter med klorparafinholdig lim- og fugerester behandles likt som klorparafinholdig isolerglassruter.

I isolerglassruter ligger det en avstandsskinne mellom glassene. Her er det som regel preget inn hvem som har produsert vinduet, hvilket år ruten er produsert.

Klorparafiner er giftige for vannlevende organismer. De er funnet i fisk, fugl og i morsmelk. Klorparafiner kan gi nedsatt vekst, forsinket utvikling og effekter på hukommelse og læring.

Vindusrutene leveres til mottak for farlig avfall på Solgård Avfallsplass. Det bør etterstrebes å levere vindusrutene hele.

Sist oppdatert 15. januar 2015, kl 10:47

Opprettet 14. januar 2015, kl 11:08« Tilbake