Miljøbilen er også på veien i sommer! Her finner du kjøreruta.

SMS-varsling
Få varsel på SMS før Miljøbilen kommer til ditt nabolag! Klikk her, logg inn med koden du mottar på SMS og velg de stoppestedene du ønsker å få en påminnelse om før Miljøbilen kommer.

Ønsker du rød boks til å samle farlig avfall og småelektronikk i?
Hos oss kan du få en boks du kan bruke til oppbevaring/transport av farlig avfall og småelektronikk. Boksen er på ca 25 liter, den er gratis og kan hentes i åpningstiden på Solgård Avfallsplass, Vestby Gjenvinningsstasjon eller fås direkte fra Miljøbilen.

Boksen tar du med deg til MiljøbilenVestby Gjenvinningsstasjon eller Solgård Avfallsplass. Innholdet sorteres og du tar med din boks hjem igjen.

Miljøbilen sommeren 2022

Sist oppdatert 8. juni 2022, kl 09:40

Opprettet 8. juni 2022, kl 08:30« Tilbake