MOVAR planlegger endring av renovasjonsordningen i Moss, Råde, Vestby og Våler. I 2024 skal vi samle inn matavfall fra våre innbyggere.

Nye regler med krav om innsamling av matavfall trer i kraft 1. januar 2023. De nye kravene gjelder for hele landet, og omfatter både avfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Når ordningen kommer på plass, vil den bli lik for alle innbyggere og hytteeiere i alle våre eierkommuner. Det vil gi en god effekt for miljøet og flere av våre abonnenter har etterspurt dette allerede.

Innføres samtidig med nytt ettersorteringsanlegg
For MOVAR kommunene vil ordningen dessverre ikke være på plass samtidig som regelen trer i kraft. MOVAR faser inn sortering av matavfall samtidig med nytt ettersorteringsanlegg. Dette av praktiske, miljømessige og økonomiske grunner. Men vi vurderer å starte noen prøveprosjekter i f.eks. områder med nedgravd renovasjonsutstyr.

Ettersorteringsanlegget har blitt forsinket fordi man måtte finne en annen tomt enn opprinnelig planlagt. Og Miljødirektoratet har ennå ikke landet produsentansvarsordningen. Dette avgjør hvem som skal betale mesteparten av regningen for innsamlingen og utsortering av bl.a. plast. Østfold avfallssortering avventer også at ny låneramme for selskapet skal behandles i alle eierkommuner. Østfold Avfallssortering skal bygges og settes i prøvedrift i 2024.

Endrer på sorteringsordningen
I forbindelse med sortering av matavfall er det mye som må på plass, bl.a. hvordan den nye sorteringsordningen skal bli. Trolig blir dagens restavfallsbeholder, endret til beholder for matavfall. Plastemballasje skal leveres i samme beholderen som restavfallet. Plastemballasjen vil bli sortert ut på ettersorteringsanlegget. Men det nye ettersorteringsanlegget vil det kunne kildesortere ut mer plastemballasje (antatt ca 17 kilo) enn med dagens ordning (ca 7 kg). I dag har mange innbyggere tre avfallsbeholdere, men med denne modellen må alle ha fire beholdere hjemme. For de abonnentene som samler inn plastemballasje i sekker i dag, oppfordrer vi til å kontakte oss allerede nå for å få en beholder isteden. Å samle plastemballasje i beholder fremfor sekk medfører ikke økt gebyr - gebyret forblir uforandret.

Innsamling av matavfall har lenge vært noe vi har jobbet med. Det ble vurdert allerede i 2015 og det ble starten på det fremtidige interkommunale ettersorteringsanlegget. Dette var før det ble stilt som krav fra miljømyndighetene og før det kom inn i regelverket.

Matavfallet kan benyttes til nyttige ressurser som f.eks. å produsere biogass. Utsortering av matavfall er derfor et stort steg i retning av en mer bærekraftig og sirkulær avfallshåndtering.

 

 

Sist oppdatert 22. juni 2022, kl 11:27

Opprettet 22. juni 2022, kl 09:18« Tilbake