Eternitt og annen asbest kan leveres til Solgård Avfallsplass.

Ved Solgård Avfallsplass blir asbest gravd ned på deponiet på egne områder som er avsatt for dette.

Asbeststøv kan være helseskadelig og asbest må derfor håndteres med forsiktighet.

For å verne om Asbest både egne ansatte og våre kunder er det viktig at all asbest som leveres til Solgård Avfallsplass er pakket inn forsvarlig i plast.

Det henvises til Arbeidstilsynets nettsider for mere informasjon om asbest.

Sist oppdatert 13. januar 2015, kl 13:57

Opprettet 7. juli 2014, kl 14:17« Tilbake