Det heter seg at med lynnedslag om sommeren, øker risikoen for brann til jul betraktelig. Hvorfor er det slik?

Lynnedslag fører ofte til at det oppstår overspenning i ledningsnettet. Hver gang en slik overspenning raser gjennom et hus, kan elektrisk utstyr skades. Det er lynutladninger i atomosfæren som kan skape trøbbel for elektronikken din. Lynutladningene fører ofte til at det skapes høye overspenninger på luftledningsnettet, både strømnettet og fasttelefonnettet (kobbernettet). Problemene i hjemmet ditt oppstår først når overspenningene fra lynets aktivitet søker til jord, og jord finner de ofte ved å «vandre» langs ledningsnettet og inn i husinstallasjoner. Dette kan skje uavhengig om lynet «slår ned» eller ikke. Derfor kan lynnedslag føre til brann flere måneder senere.

Lynnedslag kan selvfølgelig også føre til brann der og da.

 

Hvordan sikrer jeg elanlegget mot lynnedslag?

​Risikoen for overspenninger er størst om sommeren, og da er mange bortreist over lengre perioder. For å sikre seg best mulig mot skade på elektrisk utstyr forårsaket av overspenninger, anbefales det å montere ekstra overspenningsvern ute i det elektriske anlegget i tillegg til et overspenningsvern i sikringsskapet. Slike overspenningsvern kalles finvern og kan være pluggbare. De kan plugges inn i stikkontakten eller monteres som en del av den faste installasjonen. De må plasseres i umiddelbar nærhet av det utstyret som skal beskyttes. Finvernet beskytter mot siste rest av overspenninger som overspenningsvernet i sikringsskapet kan slippe gjennom.

Det finnes et stort utvalg av slike pluggbare overspenningsvern på markedet, men det er nok ikke alle som har like god kvalitet og funksjonsevne. For å finne ut hvordan du kan beskytte akkurat ditt anlegg og utstyr mot overspenninger bør du derfor søke råd hos en elektriker. På denne måten kan du få ulike overspenningsvern som passer sammen for å gi best mulig beskyttelse.

 

Enkle grep du kan gjøre selv ved lyn og torden, er å trekke ut kontaktene til elektriske artikler.

 

Når strømbruket ditt øker utover høsten, så ta en runde hjemme og sjekk om:

  • det lukter svidd/brent i sikringsskapet
  • du hører det «knitrer», eller ser det gnistrer
  • strømkontaktene i huset har brennmerker, eller du får elektrisk støt
  • sikringene går ofte

Hvis ja, på ett eller flere av disse punktene - da ber du en elektriker ta en sjekk hos deg!

 

Foto: Fra elsikkerhetsportalen.no 

Sist oppdatert 19. oktober 2021, kl 09:25

Opprettet 15. juni 2022, kl 13:03« Tilbake