MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 82.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Beredskapsavdelingen har døgnkasernerte mannskaper ved 3 brannstasjoner i Moss og Vestby.

2. gangs utlysning - Avdelingssjef beredskap

Mosseregionen interkommunale brann og redning er en viktig aktør innenfor beredskap i lokalsamfunnet. Stillingen som avdelingsleder beredskap har et viktig samfunnsoppdrag. Du kan hjelpe både enkeltmennesker og samfunnet, når de befinner seg i sårbare situasjoner. 

Vi søker etter den gode lederen som er ambisiøs, strukturert og som kan fremstå som en god rollemodell. Vår nye leder har evnen til å se helhetlige og tverrfaglige løsninger. 

Avdelingslederen inngår i virksomhetens ledergruppe og rapporterer til Brannsjef. I det daglige har leder for beredskapsavdelingen kontoradresse ved hovedbrannstasjonen på Tykkemyr i Moss. 

Les den fullstendige stillingsutlysningen og hvordan du søker på finn.no.

Søknadsfrist: 30. mai 2022

 

Sist oppdatert 12. mai 2022, kl 13:14

Opprettet 12. mai 2022, kl 14:12« Tilbake