Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2019

Parameter

Gj.snitt

Maksimum

Grenseverdi*

Lukt og smak

0

0

Akskeptabel for abonnementen

pH

7,8

8,9

6,5-9,5

Turbiditet (FTU)

0,09

0,61

1

Fargetall (mg Pt/l)

3

5

20

TOC (mg C/l)

3,0

5,0 -
Aluminium (mg/l)

0,051

0,110

0,2

Jern (mg/l)

0,0011

0,0018

0,2

Hardhet (DH)

3,61

3,90

-

Tot. bakterier **(ant./ml)                                                  

2

9

100

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

0

0

0

E.coli (ant./100 ml)

0

0

0

Intestinale enterokokker (ant./100 ml)

0

0

0

Clostridium perfringens (ant./100 ml)

Giardia spp (ant./10L)

Cryptosporidum spp (ant./10L)                  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Grenseverdiene er hentet fra Drikkevannsforskriften gjeldene fra 1.1.2017

** Èn av prøvene ble analysert med verdi 100 bakterier pr. ml. Det antas at dette skyldes feil ifm prøvetaking og den er derfor utelatt fra gjennomsnittsberegning og ikke oppgitt som maksverdi i tabellen.

 

Sist oppdatert 21. februar 2020, kl 09:12

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:46« Tilbake