Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2021

Parameter

Gj.snitt

Maksimum

Grenseverdi*

Lukt og smak

0

0

Akskeptabel for abonnementen

pH

7,8

9,0

6,5-9,5

Turbiditet (FTU)

0,08

0,4

1

Fargetall (mg Pt/l)

3

4

20

TOC (mg C/l)

2,6

3,4

-
Aluminium (mg/l)

0,047

0,1

0,2

Jern (mg/l)

0,002

0,004

0,2

Hardhet (DH)

2,6

2,9

-

Tot. bakterier (ant./ml)                                                  

1

5

100

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

0

0

0

E.coli (ant./100 ml)

0

0

0

Intestinale enterokokker (ant./100 ml)

0

0

0

Clostridium perfringens (ant./100 ml)

0

0

0

*Grenseverdiene er hentet fra Drikkevannsforskriften gjeldene fra 1.1.2017

 

 

Sist oppdatert 8. mars 2022, kl 14:30

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:46« Tilbake