Den nye avløpsløsningen for Mosseregionen skal bidra til en renere og friskere Oslofjord, at MOVAR IKS oppfyller nye og strengere rensekrav og at vi har tilstrekkelig kapasitet til alle innbyggerne i Mosseregionen i fremtiden.

MOVAR IKS sørger for at det du skyller ned i avløpet hjemme, er tilstrekkelig renset før det slippes ut i Oslofjorden. I fremtiden skal det renses enda bedre, og vi skal utnytte ressursene i avløpsvannet enda bedre enn i dag.   

Planene for den nye avløpsløsningen kan oppsummeres slik: 

  • Kambo renseanlegg legges ned
  • Vi bygger en overføringsledning i sjøen fra Kambo renseanlegg til Fuglevik renseanlegg
  • Fuglevik renseanlegg utvides og oppgraderes med nye og forbedret renseteknologi 

 

Egne prosjektnettsider

På våre prosjektnettsider movar.no/avlop kan du lese mer om de foreløpige planene og holde deg oppdatert underveis. 


Inviterer naboer og andre som berøres av planene til høring

Det er også et mål at nye Fuglevik renseanlegg skal tilføre nærmiljøet og samfunnet gevinster utover selve avløpsrensingen. I den forbindelse har vi søkt om å utarbeide en ny reguleringsplan for eiendommen til Fuglevik renseanlegget. Oppstart av planarbeidet vil bli varslet i nær fremtid. 

Sist oppdatert 1. februar 2022, kl 11:54

Opprettet 28. januar 2022, kl 18:45« Tilbake