Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål til MOVARs planer om å utvide og oppgradere renseanlegget ved Fuglevik? Bli med på MOVARs åpne informasjonsmøte 2. mars 2022. 

MOVAR er nå inne i den siste fasen for planleggingen av prosjektet. Her ønsker vi en god dialog med nærmiljøet. Du oppfordres derfor til å delta på på vårt åpne informasjonsmøte, om du kan bli berørt av eller ønsker mer informasjon om Nye Fuglevik Renseanlegg.

Møtet avholdes på Rygge ungdomsskole, onsdag 2. mars klokken 18.00-20.00.

 

Skal bidra til en renere Oslofjord

Hovedformålet med prosjektet er å oppnå bedre rensing og redusere utslipp i Oslofjorden, sikre tilstrekkelig kapasitet i fremtiden og å utnytte ressursene i avløpsvannet langt bedre enn i dag.

Planene innebærer å bygge en overføringsledning fra Kambo renseanlegg til Fuglevik renseanlegg, legge ned Kambo renseanlegg og rense dette avløpsvannet i et utvidet og oppgradert Fuglevik renseanlegg. 

I tillegg har MOVAR ambisjoner om at dette prosjektet også kan tilføre andre verdier for lokalmiljøet og til samfunnet. 

 

Ber om høringsinnspill i planarbeidet

Denne uken varslet vi oppstart av planarbeidet. Hensikten er å utarbeide en detaljreguleringsplan for Nye Fuglevik renseanlegg. 

På informasjonsmøtet vil du få bedre innsikt i planene slik de foreligger nå. Du kan også få svare på spørsmål om prosjektet. Ved å delta her, får du også et bedre grunnlag for å avgi dine høringsinnspill til planarbeidet.

På vegne av MOVAR IKS stiller: 

  • Katrine Haugesten, konsulent, COWI
  • Johnny Sundby, adm. direktør, MOVAR IKS
  • Hans Jørgen Halvorsen, prosjektleder, MOVAR IKS

Sist oppdatert 16. februar 2022, kl 11:12

Opprettet 16. februar 2022, kl 12:07« Tilbake