Miljødirektoratet opprettholder kravet om fullskalarensing av nitrogen ved nye Fuglevik Renseanlegg. Nå styrer MOVAR IKS mot at det nye renseanlegget skal stå klart i siste halvdel av 2026.

Les også: Derfor påklaget MOVAR kravet om å rense nitrogen

Miljødirektoratet opprettholder altså kravet om å rense nitrogen ved Fuglevik renseanlegg. Selv om den lokale tilstanden ved Fuglevik er god, mener direktoratet at utslippet her må vurderes opp mot tilstanden for Oslofjorden som en helhet. MOVARs anlegg på Fuglevik er det første anlegget i Ytre Oslofjord som får krav om full nitrogenrensning.

Samtidig som MOVAR mottok sin utslippstillatelse med krav om nitrogenrensning, så mottok Larvik kommune utslippstillatelse uten samme krav. Dette til tross for at miljøtilstanden i Larvikfjorden i følge en rapport fra NIVA er dårligere enn utenfor Fuglevik. MOVAR er derfor tilfreds med at Miljødirektoratet tydelig signaliserer samme krav rundt hele fjorden, slik at regningen ikke bare skal tas av innbyggerne i Mosseregionen. 

Ikke overrasket

– For å sikre en friskere Oslofjord i fremtiden, er det mange som må bidra. Det skal også MOVAR gjøre med et nytt og moderne renseanlegg. Det er fortsatt ikke dokumentert at nitrogenrensing ved Fuglevik og kostnadene dette gi et tilsvarende positivt bidrag for miljøet for Oslofjorden som helhet. Men vi forholder oss selvsagt til den endelige beslutningen og at Miljødirektoratet ser ut til å legge til grunn et føre var-prinsipp her, forteller administrerende direktør i MOVAR IKS, Johnny Sundby.

MOVAR IKS fikk også medhold i en del av klagen:

– Statsforvalteren hadde satt et tak på maksutslipp fra anlegget, som knyttes til forventet befolkningsvekst. Det har Miljødirektoratet fjernet. Haddet dette kravet blitt stående, så kunne utslippet fra anlegget vært ulovlig, selv om alle rensekrav overholdes. Det er positivt fordi hvor mange innbyggere denne regionen har i fremtiden, det er en faktor vi ikke kan påvirke, sier Sundby.

Nytt renseanlegg trolig i drift i 2026

MOVAR IKS brukt tiden godt i de 15 månedene klagen har vært til behandling, først hos Statsforvalteren og deretter i Miljødirektoratet.

– Vi har jobbet med to parallelle forprosjekt, med og uten nitrogenrensing. Dermed har vi ikke mistet mer verdifull tid enn nødvendig. Nå jobber vi videre med planene om et nytt og framtidsrettet anlegg med nitrogenrensing på Fuglevik. Trolig står det nye anlegget klart i slutten av 2026, sier Johnny Sundby.

Legger ned Kambo renseanlegg

Planene innebærer også å legge ned Kambo renseanlegg. Det vil bety en vesentlig reduksjon i utslipp til Mossesundet, der det er kjent at den lokale tilstanden ikke er god. Avløpet herfra vil bli overført via en sjøledning, og renset ved nye Fuglevik renseanlegg.

Les også: Miljødirektoratets vedtak i klagesak om krav til nitrogenfjerning ved Fuglevik renseanlegg

Sist oppdatert 22. juni 2022, kl 14:22

Opprettet 21. juni 2022, kl 15:37« Tilbake