Turstien øst for Solgård Avfallsplass er nå åpnet for publikum igjen. 

Stien har vært stengt siden mandag 8. august på grunn av med anleggsarbeid. Råde Graveservice har jobbet med å legge den nye hovedvannledningen under Nore bru og Norebekken. 

Hovedvannledningen bygges fra Frydenlund i tidligere Rygge kommune og helt frem til kommunegrensen mellom Moss og Vestby. Den vil bidra til økt kapasitet og redusert sårbarhet for distribusjonen av drikkevannet i Mosseregionen. 

Les mer om prosjektet på movar.no/vannledning

Sist oppdatert 30. september 2022, kl 12:45

Opprettet 30. september 2022, kl 13:27« Tilbake