Ved overnatting i skoler, barnehager, idrettshaller og kirkebygg skal det meldes inn til brannvesenet minst en uke før overnattingen finner sted.   

Dette kan du gjøre her

 

Sikkerhetstiltak som kreves ved overnatting:

  • Bygget skal være utstyrt med automatisk brannalarmanlegg.
  • Rom/lokaler hvor det overnattes skal være utstyrt med røykdetektor.

  • Det skal være adgang til minst to uavhengige rømningsveier.

  • Rømningsveier skal være tydelig merket, lett tilgjengelige og fri for hindringer.

  • Røyking og bruk av bar ild er ikke tillatt i bygningen ved overnatting.

  • Ansvarlig leder / nattevakter skal være kjent med branninstruks, rømningsveier, brannalarmanlegg, slokkeutstyr, samt bruken av dette. 

  • De som overnatter skal være kjent med rutiner ved brann og evakuering. 

  • Øst 110-sentral skal informeres på tlf. 64 91 31 00, før overnattingen tar til.

 

Skulle det være spørsmål, ta kontakt med brannvesenet på tlf.: 69 24 78 50.

 

 

 

Sist oppdatert 29. mai 2018, kl 14:45

Opprettet 22. mai 2014, kl 11:40« Tilbake