Råvannet tas ut i Vansjø som er Østfolds største innsjø.

Kvaliteten på råvannet varierer hele tiden som følge av naturlige sesongvariasjoner med varierende vær og temperaturer.

Hovedinntaket ligger i Storefjorden og det er inntak på både 12 og 25 meters dybde. Normalt benyttes inntaket på 25 m. Inntaket er plassert i den delen av Vansjø med best råvannskvalitet. Vannverket har også et reserveinntak som ligger ved Kjellerød i Vestfjorden.

Sist oppdatert 31. oktober 2014, kl 14:14

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:55« Tilbake