Det er viktig at batterier leveres til godkjent mottak!

Renovatøren tømte papp, papir og drikkekartonger på sine vanlige rute, da han plutselig oppdaget røykutvikling i kammeret på bilen. Renovatøren varslet brannvesenet og kjørte umiddelbart ut av boligfeltet, og til en åpen plass i nærheten. Der tømte de avfallet ut på bakken slik at slukkearbeid kunne iverksettes.

Bortsett fra skadene på renovasjonsbilen så gikk det heldigvis bra denne gangen. Takket være gode prosedyrer for håndtering av slike hendelser, renovatør som holdt hodet kaldt og rask utrykning av MIB sitt mannskap. 

Når brannen var slukket ble restene av avfallet undersøkt og fjernet. Brannårsaken var feilsortering – batterier i papp, papir og drikkekartong.

Minner om at batterier må leveres til godkjent mottak. Privatpersoner kan levere slikt gratis på Solgård Avfallsplass, Vestby gjenvinningsstasjon eller på Miljøbilen.

IMG 2388

 

IMG 2390

Sist oppdatert 16. May 2019, kl 12:09

Opprettet 15. May 2019, kl 12:04« Tilbake