Gjennom målbevisst arbeid har MOVAR og innbyggerne oppnådd en kraftig forbedring av kvaliteten på glass- og metallemballasjen vi leverer til gjenvinning. 

I fjor lyktes MOVAR med å redusere avviksprosenten fra 35 % til 2,4 % i løpet av ett år. Sirkel kåret derfor MOVAR IKS til kvartalets leverandør 2. kvartal 2021.

En fersk rapport fra Sirkel viser fortsatt gode resultater. Glass- og metallemballasjen vi leverte til Sirkel i mai 2022, inneholdt ingen store enheter og lasset hadde derfor en utmerket kvalitet i den videre prosessen.

Vi er stolte over at glass- og metallemballasjen som våre innbyggere samler inn er av så god kvalitet. Takk for at du kildesorterer!

Sist oppdatert 29. juni 2022, kl 15:18

Opprettet 29. juni 2022, kl 15:50« Tilbake