I løpet av de neste årene skal alt matavfallet i Mosseregionen kildesorteres. Allerede denne vinteren skal innbyggerne i Råde og Våler i gang. MOVAR planlegger samtidig flere endringer i renovasjonsløsningen for de to kommunene.

Matavfallet er en viktig og verdifull ressurs. I dag blir matavfallet til energi under forbrenning sammen med restavfallet. Ved å kildesortere matavfallet bidrar du i stedet til å lage miljøvennlig biogass som kan erstatte fossilt drivstoff og å produsere næringsrik kvalitetsgjødsel til jordbruket.

Matavfallssorteringen blir innført gradvis i ulike deler av hver av kommunene i Mosseregionen fremover. Når oppstarten nærmer seg i ditt område, vil du få konkret informasjon om endringene og hva de betyr for deg. 

Les mer på movar.no/matavfall
Vi har laget egne nettsider for deg som vil vite mer. På movar.no/matavfall finner du mer informasjon om: 

Først i gang for innbyggerne i Råde og Våler

Innbyggerne i Råde og Våler vil merke at MOVAR gjør praktiske forberedelser med ruteendringer og utlevering av avfallsbeholdere gjennom høsten 2023. Selve kildesorteringen og hentingen av matavfallet starter opp for innbyggerne i løpet av vinteren 2023/2024. 

Innføres i Moss og Vestby sommeren 2024

I Moss og Vestby vil de praktiske forberedelsene foregå gjennom våren 2024 og selve kildesorteringen av matavfallet skal starte opp i løpet av sommeren. Ordningen vil bli rullet ut gradvis i disse kommunene. 

 

Slik blir den nye renovasjonsløsningen

MOVAR er nå i dialog med de fire eierkommunene om å utforme den endelige løsningen for innsamling av matavfall. Det interkommunale selskapet anbefaler følgende løsning:

  • Innbyggerne får en matavfallskurv til kjøkkenbenken og egne poser til matavfallet fra MOVAR IKS. Matavfallet leveres i en egen beholder utendørs, som tømmes av MOVAR annenhver uke.
  • Størrelsen på beholderen for restavfall tilpasses, slik at den kan tømmes annenhver uke. Denne ordningen er allerede innført med gode erfaringer i Våler og deler av Råde. 
  • Erfaring tilsier at det er nok kapasitet i beholderne for glass- og metallemballasje for de fleste innbyggere til at dette avfallet kan hentes hver åttende uke fremover. I oktober ble tømmefrekvensen i Råde og Våler lagt over til hver 8. uke. I Moss og Vestby skjer endringen tidligst i 2024, og nærmere informasjon vil bli gitt.
  • Plastemballasje samles i sekker eller i beholder. Du velger selv den løsningen som passer deg best. Årsgebyret er det samme uavhengig av hvilken løsning du velger. Plastemballasje hentes hver fjerde uke som tidligere.
  • I sum gir disse endringene flere positive gevinster, som mindre trafikkbelastning i bområder og dermed mindre støy og forurensning. Det bidrar også til at MOVAR trenger færre nye renovatører og renovasjonsbiler, enn om disse endringene ikke gjøres samtidig med at matavfallsordningen innføres. 

Gjør endringer for innbyggerne gjennom høsten

Innføringen av kildesortering for matavfall er en omfattende logistikkoperasjon og MOVAR planlegger å gjøre de praktiske forberedelsene gjennom høsten. Husholdningene vil få utdelt en egen kurv og egne poser til matavfallet i kjøkkenbenken. I tillegg skal MOVAR bytte ut avfallsbeholdere og endre tømmerutene. MOVAR jobber også med å skaffe noen flere renovasjonskjøretøy og renovatører for å ha nødvendig kapasitet. 

Ingen matavfallssortering for hyttene ennå

Matavfallssortering innføres på et senere tidspunkt for fritidseiendommer. Hytteeiere og fritidseiendommer blir dermed ikke berørt av endringer i denne omgangen. 

Sist oppdatert 16. oktober 2023, kl 11:38

Opprettet 19. juli 2023, kl 07:03« Tilbake