Tømmefrekvensen på glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer vil bli endret til hver åttende uke. 

MOVAR jobber kontinuerlig for å levere en kostnadseffektiv og miljøvennlig tjeneste. Frem til nå har denne avfallstypen blitt hentet hver sjette uke i Råde og hver fjerde uke i Våler, Vestby og Moss. 

Når vi nå endrer tømmeintervallet for glass og metall, er det som et ledd i å levere en kostnadseffektiv tjeneste og forberede oppstart for innsamling av matavfall.

Hos de aller fleste innbyggere er det er tilstrekkelig kapasitet til at glass og metallemballasje kan bli hentet hver åttende uke.

Der MOVAR ser at beholderen kan bli tilnærmet full i løpet av åtte uker, bytter MOVAR til en beholder med større volum. Dette medfører ikke et høyere renovasjonsgebyr for deg som innbygger. 

Tømmekalender i Min Renovasjon-appen og på movar.no/kalender vil bli oppdatert etterhvert som endringen innføres på hver enkelt tømmerute. 

Sist oppdatert 19. februar 2024, kl 13:59

Opprettet 27. september 2023, kl 07:03« Tilbake